Program Troskliwa pielęgnacja
Wiedza dla położnych
Kategorie
Prawo w praktyce
Szczepienia ochronne wykonywane przez położne - kwalifikacje i odpowiedzialność
NR 2 (61) 2016
Czytaj
Prawo w praktyce
Nowe trendy w położnictwie – multidyscyplinarne spojrzenie
NR 3 (66) 2017
Czytaj
Prawo w praktyce
Nadchodzące zmiany
NR 7 (57) 2017
Czytaj
Prawo w praktyce
Prawne zasady wykonywania zawodu położnej
NR 7 (58) 2015
Czytaj
Prawo w praktyce
Dokumentacja medyczna położnej
NR 4 (59) 2015
Czytaj
Prawo w praktyce
Odpowiedzialność zawodowa położnej
NR 1 (60) 2015
Czytaj
Prawo w praktyce
Prawo pacjenta do prywatności w praktyce szpitalnej
NR 3 (62) 2016
Czytaj
Prawo w praktyce
Zgoda pacjenta małoletniego na udzielanie świadczeń zdrowotnych
NR 1 (64) 2017
Czytaj
Prawo w praktyce
Obowiązki i odpowiedzialność położnej
NR 3 (66) 2017
Czytaj
Prawo w praktyce
Standardy postępowania medycznego
NR 1 (68) 2018
Czytaj
Prawo w praktyce
Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych - ordynowanie leków i wypisywanie recept
NR 4 (67) 2017
Czytaj
Prawo w praktyce
Jak chronić dobro dziecka
NR 4 (63) 2016
Czytaj
Prawo w praktyce
Standardy postępowania medycznego cz. II
NR 2 (69) 2018
Czytaj
Prawo w praktyce
Stanowisko konsultanta krajowego dotyczące propozycji zmian w programie szczepień
NR 3 (70) 2018
Czytaj
Prawo w praktyce
Standard organizacyjny opieki okołoporodowej - najważniejsze zmiany
NR 3 (70) 2018
Czytaj
Prawo w praktyce
Błędy medyczne. Odpowiedzialność położnej
NR 3 (70) 2018
Czytaj
Prawo w praktyce
Umowa o dzieło w praktyce położnej
NR 1 (71) 2019
Czytaj