Przepona Twojego dziecka zaczyna się rozwijać w szóstym tygodniu.

Serce najpierw składa się z dwóch kanałów. Podział na cztery komory rozpoczyna się w trzecim tygodniu. Wtedy serce zaczyna tłoczyć krew poprzez nowo wykształcony, jeszcze drobny układ krążenia. Pępowina łączy łożysko z płodem i zaopatruje dziecko w tlen i składniki odżywcze. W pępowinie biegną dwie tętnice pępowinowe oraz żyła pępowinowa. Od 11-ego tygodnia pęcherz moczowy odprowadza mocz do wód płodowych. Kręgosłup dziecka, składający się z 33 kręgów, zaczyna się wykształcać w 23-tym tygodniu. para i zdjęcie USG