Nie jest obowiązkowy, ale warto go stworzyć. Plan porodu to dokument, w którym umieścisz wszystkie swoje oczekiwania względem przebiegu narodzin swojego wyczekiwanego dziecka. Dzięki temu możesz mieć duży wpływ na przebieg porodu i uniknąć tym samym przykrych doświadczeń. Co powinien zawierać plan porodu i jak go napisać?

plan_porodu

Co to jest plan porodu?

Plan porodu to dokument, w którym jako przyszła mama przedstawiasz swoje oczekiwania związane z jego przebiegiem, a także z opieką okołoporodową. Najlepiej opracować go razem z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną – zgodnie z obowiązującymi od 20 września 2012 roku Standardami Opieki Okołoporodowej. Warto zorientować się, czy w wybranym przez ciebie szpitalu respektowane są oczekiwania, które zawarłaś w planie porodu. Jeżeli w danej placówce pewne procedury odbiegają od tego, co jest zalecane w Standardach Opieki Okołoporodowej, masz prawo złożyć skargę do dyrekcji szpitala lub nawet zgłosić to do Departamentu Matki i Dziecka w MZ czy też Rzecznika Praw Pacjenta. Z przygotowanym przez ciebie planem porodu powinien dokładnie zapoznać się personel medyczny w chwili przyjęcia cię na oddział.

Plan porodu ma sprawić, że poczujesz się bardziej komfortowo i będziesz mieć większą szansę na to, aby przeżyć narodziny dziecka w taki sposób, w jaki tylko chcesz – ze środkami przeciwbólowymi lub bez nich, z nacinaniem krocza lub bez itp.

Co powinien zawierać plan porodu?

Plan porodu powinien uwzględniać wszystkie najważniejsze aspekty tego wydarzenia. Zanim go sporządzisz, zastanów się dokładnie, co mogłoby sprawić, abyś poczuła się na sali porodowej komfortowo i intymnie. Poniżej przedstawiamy przykład planu porodu i najistotniejsze aspekty, które warto w nim zawrzeć:

    • Miejsce porodu – możesz wskazać swoje oczekiwania względem porodówki. Uwzględnij w planie, czy możesz rodzić na sali wieloosobowej, czy chcesz może jednak, aby była to sala pojedyncza. Określ, czy ma to być sala porodowa z wanną, toaletą czy prysznicem. W planie możesz uwzględnić także dodatkowe warunki, w których chciałabyś rodzić (np. muzyka czy światło).
    • Wstępna wola porodu rodzinnego – w tym miejscu możesz zawrzeć informacje o osobie towarzyszącej Ci podczas porodu. Podaj jej imię i nazwisko, a także to, czy ma być obecna przez cały czas trwania porodu. W tym punkcie możesz uwzględnić także, czy życzysz sobie obecności stażystów lub studentów.
    • Przygotowanie do porodu – możesz określić, czy chcesz mieć wykonaną lewatywę przed porodem.
    • Przebieg porodu – w tym punkcie możesz określić pozycję, w jakiej chcesz rodzić, możliwość poruszania się, korzystanie ze środków znieczulających, podanie oksytocyny czy nacięcie krocza. Musisz jednak mieć na uwadze fakt, że poród to wydarzenie bardzo nieprzewidywalne i nie wszystkie Twoje plany w tych kwestiach mogą zostać uwzględnione przez personel.
    • Czas po porodzie – masz prawo uwzględnić swoje oczekiwania względem postępowania z dzieckiem. Dotyczy to między innymi woli kangurowania noworodka przez ojca, umieszczenia go na matce zaraz po porodzie czy wykonania szczepienia. W planie porodowym możesz też określić, czy dziecko ma zostać po porodzie przy Tobie, czy chcesz raczej odpocząć.

Plan porodu – wzór

Niektóre szpitale oferują gotowe plany porodu, w których zaznacza się po prostu odpowiednie punkty. Warto więc zorientować się, czy placówka, w której zamierzasz rodzić, posiada taki właśnie formularz. Możesz też skorzystać z gotowego kreatora: Rodzić po Ludzku Plan Porodu lub samodzielnie napisać list do personelu medycznego (w formie opisowej lub w postaci wyliczeń).

Ministerstwo Zdrowia zaleca przygotowanie takiego dokumentu dla każdej kobiety ciężarnej. Plan porodu przy planowanym cesarskim cięciu również pozwoli określić najbardziej kluczowe aspekty dotyczące między innymi opieki nad noworodkiem po urodzeniu czy chęci kangurowania dziecka przez ojca. Pamiętaj, że dokument ten ma pomóc zrozumieć personelowi medycznemu Twoje najważniejsze potrzeby związane z tak ważnym wydarzeniem, jakim jest poród.

Na naszym blogu przeczytasz także o innych aspektach przygotowania do porodu.